Tentoonstelling Marc Mulders – ‘BLACK’ – Opening: 23 juli 2017

30-05-2017 in: Actueel

30-05-2017

De donkere schilderijen, waarvan we de eerste vijf voor het eerst op de PAN in Amsterdam te zien waren, zijn als een stap in het duister aan de zijde van Marc Mulders. Maar het is tegelijkertijd ook een stap in hetzelfde veld met bloemen, waaruit Marc Mulders al eindeloos veel inspiratie heeft geput.

Het is dus een verandering zonder het verleden te veronachtzamen en kan vanuit die optiek gezien worden als een verbinding tussen de stappen die zijn geweest en die zullen volgen. Het werk van Marc Mulders is als een speurtocht naar licht en kleur. Maar hoe vang je het licht in de schemer en hoe ervaar je kleur in de duisternis? De expositie Black is een verandering die je meeneemt in Marc Mulders’ zoektocht naar licht en kleur. Marc Mulders verwoordt het als volgt:

“De [donkere] schilderijen [die afgelopen jaar op de PAN werden getoond] waren een niets minder dan een stijlbreuk met mijn doorgaans pastel-etherisch kleurenpalet. Niet dat deze schilderijen volledig zwart gekleurd waren, maar voor het eerst sinds de donkere doeken uit de late jaren tachtig, waaronder ‘Pieta’, ‘Bloemen-Maesta’ of ‘Bevroren Rozen’, was er weer die allesbepalende zwarte toets, donkere sferen.

Een return van donkere sferen dus, anno 2016, maar in ‘BLACK’ fungeert het zwart meer als een drager, een décor en een fond voor de fel gekleurde passages – openingen in dat zwarte fond. Deze doeken dragen dan ook een ‘glas-in-lood-vocabulaire’ in zich – het licht boort zich een uitweg door het donker.”

Naast de donkere schilderijen van Marc Mulders zal ook een nieuwe serie lichter werk worden getoond. Ook zullen Marc Mulders en Piet Hein Eek samen een tweetal architectonische objecten maken: een glas-in-lood-gang, ‘De Stiltecorridor’, en een loodzwaar kamerscherm van staal en glas, ‘The Wall’.

“BLACK’ is, na de expositie ‘WHERE THE DEVIL DON’T STAY’ in 2014, de tweede solo-expositie van Marc Mulders in de Galerie van Piet Hein Eek. In deze tentoonstelling wordt dus zowel donker als licht werk getoond waarmee het nieuwe omarmt wordt, zonder het verleden te verwerpen.

Black and blond

Het donkere werk een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het recente oeuvre van Marc Mulders en is ontstaan toen Piet Hein Eek vroeg of hij kleuren en licht niet in het duister wilde proberen te vatten. Na een lange weg van trial and error ontstond de serie van vijf schilderijen, ‘Moonlight Garden’, die afgelopen jaar op de PAN in Amsterdam is gepresenteerd

De tentoonstelling ‘BLACK’ toont een vervolg op ‘Moonlight Garden’, een titel die is ontleend aan één van de tuinen, aangelegd rondom het mausoleum de Taj Mahal, in Agra, Noord-India. Eén ervan is de Mahatab en is speciaal aangelegd om er in de nacht te vertoeven onder de maneschijn.

    

De laatste jaren heeft Marc Mulders vooral in een lichter palet gewerkt, een kleurenpalet dat hij, ondanks de recente ontwikkelingen naar een donker kleurenpalet, niet heeft verlaten. In de tentoonstelling zal zodoende ook een nieuwe serie ‘blonde schilderijen’ te zien zijn, getiteld ‘Let the Desert Bloom’. Deze titel verwijst naar de inspiratie uit de Arabisch-Islamitische cultuur en refereert aan de schilderkunstige oplossingen binnen de architectuur van tuin en landschap in de Islamitische kunst, en met name de Perzische miniatuurkunst.

Lichtspiegeling

In 2016 schilderde Marc Mulders in opdracht van het Museum Gouda voor één van de toonzalen plafondschildering: ‘Lichtspiegeling’. Een tweede versie zal te zien zijn, of liever gezegd, kan ‘ervaren worden’ in de deze tentoonstelling.

Stiltecorridor

Eén mens alleen is betrekkelijk ongevaarlijk en in onze beleving en overpeinzingen lijken we allemaal op elkaar. Desondanks heeft ieder mens een eigen discours en beleeft en ervaart de wereld op zijn of haar eigen manier. De Stiltecorridor, een dwarsdoorloopgang, met gebrandschilderde glas-in-loodramen aan weersuiteinden, biedt aan eenieder een eigen ervaring om het licht, duister en de kleur van Marc Mulders te beleven.

De Stiltecorridor is een gezamenlijk werk van Marc Mulders en Piet Hein Eek, die al in diverse projecten op het gebied van glasontwerp hebben samengewerkt en waarin letterlijk en figuurlijk hun beide werelden en de wens om iets goeds achter te laten samenkomen.

    

The Wall

The Wall is een scheidingswand die bedoeld is om te verbinden. De glazen objecten van Marc Mulders en de buizen die Piet Hein Eek destijds overhield van de herontwikkeling van het RAG-Gebouw op Strijp-R, een voormalig Philips-bedrijventerrein in Eindhoven, komen samen in een scheidingswand. Deze wand wordt gemaakt van stukken buis en glazen schijven die, omdat het licht er van de ene naar de andere zijde doorheen speelt, juist verbindt. Het werk is tegelijkertijd rauw en geraffineerd en de buizen en schijven worden zorgvuldig tot een wand gecomponeerd.

    

Bekijk hieronder het videoportret van Marc Mulders gemaakt naar aanleiding van zijn ereburgerschap van Noord-Brabant:

Klik hier voor een overzicht van de kunstwerken van Marc Mulders in onze collectie.

Lees hier Piet Hein’s blogbericht.  

<< terug naar nieuwsoverzicht

This post is also available in: EN