Het Industriegebouw


 • 0_omslag
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • 4_balkon 2
 • Kantoor
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • 7_details
 • De Goudsesingel Rotterdam
 • 9_Blauw kantoor
 • De Goudsesingel Rotterdam
Locatie Rotterdam
Type renovatie rijksmonument
Functie bedrijfsverzamelgebouw
Fase in uitvoering
Opdrachtgever particuliere ontwikkelaar

Beschrijving

Onlangs heeft een Rotterdamse investeerder het Goudsesingel gebouw in Rotterdam van woningbouwvereniging Vestia gekocht. Het gebouw is tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog als bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld. Vanwege noodzakelijke herstructureringen bij Vestia, veroorzaakt door de meest diepgaande financiële crisis sinds het ontstaan van het gebouw, heeft de woningbouwvereniging het gebouw moeten verkopen. Nu staat het Goudsesingel gebouw voor een tweede maal symbool voor wederopbouw.

Destijds werd voor het Goudsesingel gebouw een ontwerp gemaakt waarin er juist mogelijkheden werden geboden in plaats van beperkingen opgelegd. Het Goudsesingel gebouw is in die zin uiterst modern industrieel erfgoed omdat het ontwikkeld is om een scala van verschillende toen nog onbekende werkzaamheden te faciliteren. Het gebouw was zelfs van enkele woningen voorzien. De visie waarmee het pand meer dan 60 jaar geleden gebouwd is, sluit naadloos aan op de tijd van nu waarin er sprake is van een grote mate van onzekerheid en behoefte aan flexibiliteit.

Ontwerp

Naast dat het gebouw wat betreft mogelijkheden sterk aansluit bij de huidige tijdsgeest, is er een groeiend besef over de schoonheid van (industrieel) erfgoed. Het is voor velen een stuk aantrekkelijker in een omgeving te wonen of te werken waar met aandacht voor detail, materiaal en kleur is gebouwd, dan een omgeving waar bouwen, zoals in de jaren ’80 en ’90 voornamelijk werd gedaan, een systematische bezigheid is waarin er louter naar een maximale opbrengst per vierkante meter wordt gestreefd. Dit natuurlijk afgezien van het feit dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten.

Het pand is nagenoeg authentiek, maar er zijn in de loop der tijd een aantal zaken veranderd en toegevoegd zonder recht te doen aan het oorspronkelijke gebouw. Het pand zal zoveel als mogelijk terug worden gebracht in de originele staat en tegelijkertijd met zorg aangepast worden aan de moderne eisen en wensen. Dit wordt gedaan vanuit respect voor het monumentale gebouw enerzijds en de toekomstige gebruikers anderzijds. Zo zullen bijvoorbeeld de balustrades aan de voorzijde van het Goudsesingelgebouw worden vervangen, de lichtreclames zijn reeds verwijderd en de oorspronkelijke doorgangen in het hart van het gebouw, links en rechts van de entree, zullen wanneer mogelijk weer worden opengemaakt. De systeemplafonds op de bovenste verdiepingen zijn al door ons verwijderd, waarna eens te meer duidelijk werd dat, bij het zien van het oorspronkelijke uiterlijk, niet alle toevoegingen uit het verleden waardevol zijn geweest. Langzaam maar zeker, gepaard gaand met het tempo waarin het pand verhuurd zal worden, zal het volledig in ere hersteld en aan de tijd aangepast worden.

Stedebouwkundig ontwerp binnenstraat

Het pand lijkt meer dan 50 jaar geleden, zowel wat betreft de gebruiksmogelijkheden als de wijze waarop het aansluit op haar omgeving gebouwd te zijn alsof het voor nu bedoeld is. Het lijkt met vooruitziende blik te zijn vervaardigd. Door de carrévorm van het gebouw is er een luwtegebied ontstaan waar ontsnapt kan worden aan de drukte van de moderne grote stad. Wellicht hebben de architecten daar indertijd aan gedacht, maar inmiddels wordt dit gebied gedomineerd door steen en de onaantrekkelijk achterkanten van de winkels. De belangrijkste ingreep in dit gebied zal dan ook het transformeren zijn van een stenen omgeving tot een aantrekkelijk publiek-privaat gebied.

Oorspronkelijk waren er links en rechts van de centrale entree twee doorgangen om het binnengebied te ontsluiten. Deze toegangen zijn inmiddels winkelruimte geworden maar zullen  weer geopend worden. Het donkere achterterrein dat het binnengebied op dit moment is, zal ontsloten worden en weer een gebruiks- en publieksfunctie krijgen. De winkels aan de Goudsesingel krijgen een tweede gevel grenzend aan de (groene) binnenstraat. Het gebied zal zo goed mogelijk ontsloten worden naar een omgeving waar bomen, planten, bloemen en grassen het stokje zullen overnemen. Het ontwerp van het gebouw met de prachtige galerijen op de hoger gelegen verdiepingen aan de achterzijde zullen door deze ingreep veel meer aandacht krijgen en tevens een bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit van deze zijde van het gebouw. Wat nu nog de achterzijde van het pand is zou meer bij het erachter gelegen park getrokken moeten worden. Op deze manier behoudt het gebouw zijn monumentale uitstraling richting de Goudsesingel en wordt er een zachte kant richting het park gecreëerd.

Afhankelijk van de vraag zal de hele bovenverdieping van kantoorruimte naar woonruimte getransformeerd worden. Dit zijn namelijk de meest bijzondere en kenmerkende ruimtes van het gebouw omdat ze direct onder de kap zitten en omdat de hoogte en het ontwerp van buitengewone kwaliteit zijn. Deze woonruimtes hebben ieder een terras. Daarnaast is er een algemene buitenruimte gelegen aan de galerij aan de andere zijde. Al met al is het gebouw dat oorspronkelijk bedoeld was voor verschillende werkgelegenheden en slechts in zeer beperkte mate voor wonen, inmiddels juist wel aantrekkelijk geworden als woonruimte.

Het gaat bij onze architectuur niet alleen om het ontwerp, maar juist het gehele proces van idee tot ingebruikname wordt als het werkgebied beschouwd. Toevallig of niet, deze totaalaanpak blijkt ook noodzakelijk binnen de organische ontwikkelingswijze die we voor ogen hebben voor het Goudsesingel gebouw. Omdat wij, de architect en de investeerder, niet alles in een keer bedenken en bepalen, maar juist de interactie met de toekomstige klant aangaan om hierop te kunnen reageren, zijn we genoodzaakt om te doen wat we zo graag willen: namelijk betrokken zijn van af het begin tot het eind.

This post is also available in: EN